• FOTO: Amund Hestsveen

Opptil 70 % billigere søppelavgift

Neste år bør det bli opptil 70 prosent billigere å tømme søppel i Kristiansand.
Vi gir deg lista over alle priser på renovasjon, barnehager og alt annet som koster penger i kommunen!