• FARTSGRENSE: Alle kommunene i Vest-Agder, bortsett fra Lyngdal, vil ha felles fartsbegrensning fra 1.mai og ut august. FOTO: Arkivfoto

Felles fartsgrense

Syv av åtte kystkommuner i Vest-Agder vil innføre felles fartsgrense til sjøs, ifølge NRK Sørlandet.