Mobilkaos i telefonkatalogen

Telefonkatalogene som nå er under utdeling i flere distrikter er langt mer omfangsrike enn før. Flere millioner mobilnumre skal nå inn i den trykte katalogen.