• FOTO: MMS, Fvn.no tipser

Bruker spesialavfall som fyllmasse

Her dumpes gammel asfalt som ulovlig fyllmasse. — Uakseptabelt, sier Fylkesmannens mijøvernavdeling og varsler aksjoner mot entrepenøren.