• FOTO: Arkiv

Oksygenmangel knerter rekene

Oksygennivået langs Skagerrak-kysten har sunket betraktelig fra 80-tallet og frem til i dag, på grunn av tilførte næringssalter og organisk materiale. I Topdalsfjorden har det gått hardest ut over krepsdyr, børstemark, muslinger og pigghuder.