I koma etter tunnelkollisjon

En kvinnelig mopedist har kollidert i tunnelveggen på Øyesletta i Kvinesdal.