• Illustrasjonsfoto: Scanpix FOTO: Illustrasjonsfoto: Scanpix

Småreligiøse reddest for å dø

De som går i kirken uten å være personlig overbevist om gudstroen, er mer redde for å dø enn de som ikke tror i det hele tatt.