Tyfoner kan erstattes av mobilvarsel

Sivilforsvarets testing av varslingsanlegg onsdag gikk etter planen, og distriktssjef Geir Ellingsen i Vest-Agder er fornøyd. Alle de 40 aktive tyfonene ga lyd, alt styrt fra én sentral pc.