BYKLE: Lavt over tretoppene kommer helikopteret med Kjetil Hellesøy bak spakene farende. En slak sving, så står det stille i lufta. Den 700 kilo tunge sekken med stein som henger under helikopteret frigjøres, så plasker steinene ned i den fire diameter runde, 11 meter dype jettegryta i Otra, nedenfor Sveigefoss.

Helikopteret snur brått, forsvinner bak tretoppene. Der står pilotkollega og lastemann Tarjei Thoresen. Kjapt huker han på neste sekk under helikopterbuken. Så er Hellesøy på presisjonskurs igjen. Halvannet minutt tar hver tur. Til sammen 300 sekker med sprengstein skal fylles i jettegryta der den 13 år gamle gutten fra Bykle ble tatt av undersuget og druknet i juli i fjor.

Bykle kommune besluttet umiddelbart etter den meningsløse tragedien at denne dødsfellen måtte elimineres. Samlet i sorgen skulle byklefolk sørge for at her skulle det i alle fall ikke gå flere liv tapt.

Soknet

I august soknet Bykle kommune og lensmannen i Valle og Bykle i jettegryta etter levningene av en franskmann som forsvant i elva like overfor jettegryta for 40 år siden.

Beslutningen om å fylle igjen jettegryta var tatt, men før det ble gjort ville man forsikre seg om at det ikke lå noen levninger der nede. Ingen ting ble funnet, men det var ikke ventet heller.

Stadig stein og grus på vei nedover elva har gjort bunnen på det dype hullet i berget under vannmengdene til den reneste morter.

300 løft

Ove Frigstad i Bykle kommune leder arbeidet med å fylle jettegryta. Arbeidet ble startet i går og sluttføres trolig i dag. Selv om et løft på 700 kilo er svære greier, må det mange turer og manke tankinger til før Scan Aviation på Hovdens kraftige franske AS 350 BA er ferdig.

Til sammen har kommunen beregnet at det trengs 150 kubikkmeter steinmasse, eller om lag 300 sekker før jettegryta nesten er fylt opp. Bykle kommune har dykkerfirmaet som foretok undersøkelsene i august sine beregninger å gå ut fra.

— Helt øverst, cirka 30 - 40 centimeter under vannflaten, skal det legges kulestein slik som det er fra naturen sin side i Otra, sier Ove Frigstad.

Spesiell jobb

— Det rusker litt i halen i vinden av og til, men dette er en enkel jobb, sier flyger Hellesøy.

Imponerende å se på for publikum er det, i alle fall.

— Ganske spesielt, tror jeg. Jeg har i alle fall aldri før hørt om at det er benyttet helikopter til å fylle igjen jettegryter, sier Fjellflys Einar Andersen med 40 års fjellflyging og 15.000 flytimer bak seg.

I dag er han medeier i Scan Aviation som har oppdrag over hele landet. Det mest spesielle til nå skjer på hjemmebane.