Robbet på jernbanestasjonen

Kvinnen skulle bare oppbevare bagasjen sin i et skap for noen timer. Da hun kom tilbake var innholdet stjålet.