• PCB: En rapport utarbeidet av NIVA viser at aktive kilder forurenser fjordene rundt Farsund med PCB. FOTO: Arkivfoto

Miljøgift forurenser fjordområder

En rapport utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, viser at det er PCB i fjordene rundt Farsund.