Fløreneshalvøya: 25 nye badeplasser

Christian Thommessen har befart strandsonen på Fløreneshalvøya, og mener det er rikelig med arealer for allmennheten.