Bildet viser tunet mellom de seks blokkene oppe i åsen ovenfor Blomma. Denne illustrasjonen viser 34 enheter, mens administrasjonen vil redusere ytterligere. Bildet viser tunet mellom de seks blokkene oppe i åsen ovenfor Blomma. Denne illustrasjonen viser 34 enheter, mens administrasjonen vil redusere ytterligere. Foto: Mer Arkitektur

Vil tillate 28 leiligheter i Blomsbukta