Sputnik skapte livsglede for eldre

Rundt 400 eldre hadde møtt frem for å få med seg Sputnik og Lindenes trekkspillklubb i Gimlehallen. Og Sputnik fikk fart på dansefoten til de fremmøtte.