Språkpris til ny avis

Den fire måneder gamle lokalavisa ÅmliAvisa i Aust-Agder fikk onsdag pris for god språkbruk.