Skal bli best i verden på brann

Etter den ødeleggende skogbrannen i Froland satte regjeringen ned et utvalg som skal se på hvordan forebygging og slokking av skogbranner kan bli bedre. Utvalget ledes av Sigbjørn Johnsen. Han har satt høye mål for fremtidig håndtering av skogbranner i Norge.