• Lars Hoen FOTO: Lars Hoen

Trafikken går anstrengt

Alle veiene på Sørlandet er åpne, men det er svært vanskelige kjøreforhold.