• NY BOK: «Min eldste sønn dro også utenlands, og han gjorde det enda grundigere enn den bortkomne sønnen i Jesu lignelse. Ikke bare halvparten ble satt over styr», skriver Ernst Baasland i boken Veien til forsoning. FOTO: Arkivbilde

- Samfunnet bør forske på forsoning

— Tilgivelse er en viljesak og en prosess, sier tidligere biskop Ernst Baasland. Han fikk livet brukket i to av sin egen sønn. Det forsøker han å tilgi hver eneste dag.