OSLO SV inviterer VanunuSV vedtok på landsstyremøtet i går at de kommer til å invitere Mordechai Vanunu til Norge. De vil at han skal delta på en konferanse i mai. Partiet vil at den israelske atomteknikeren, som har sonet en 18 år lang dom for spionasje og forræderi etter å ha avslørt Israels atomprogram, skal delta på partiets Verden til venstre-konferanse 2.-4. mai. SV er bekymret for sikkerhetssituasjonen til Vanunu, som fortsatt lever under strenge restriksjoner, og blant annet ikke kan forlate Israel. NTB