FOTBALLKristiansandI en mail til Fædrelandsvennen svarer Solér følgende på spørsmål om det er nødvendig at Starts eiere går inn med frisk kapital:— Det er åpenbart at det må inn frisk kapital. Vi utreder for tiden forskjellige alternativer. En rettet emisjon mot dagens aksjonærer er allerede besluttet i styret og vil finne sted i sommer, størrelsen på denne vurderes fortløpende etter behov.Sluttregningen for Sør Arena endte på 400 millioner kroner. Start sitter igjen med en gjeld på i underkant av 150 millioner kroner. En rettet emisjon vil si en kapitalutvidelse. 10 millioner er ikke usannsynlig. - Ja, en emisjon har vært diskutert, bekrefter en annen Start-eier, Dag Rasmussen, administrerende direktør i Rasmussengruppen, Solér minner om tidligere små og store økonomiske utfordringer, og sier at Start Toppfotball også denne gang vil bidra til at Sørlendingene skal få sitt kjære Start opp i den øverste divisjonen. - Styret, eiere og administrasjon jobber alle intenst for å skape en sterkt bedret økonomisk plattform for fremtiden.Og:- Til tross for at Norges flotteste fotballanlegg ble svært kostbart, er det vår vurdering at vi i det lengre perspektivet vil ha en god økonomisk situasjon nettopp basert i dette anlegget.Solér er sikker på at et opprykk «vil kraftig forbedre vår økonomi». Kapitalen Start sårt trenger må komme fra: 1. Salg av eiendom. Det har Start gjort, og ble beskrevet i Fædrelandsvennen i går.2. Salg av spillere og spillerrettigheter (avtalt kjøpsopsjon). 3. Frisk kapital. Spørsmålet mange lurer på er om Rasmussengruppen vil gå inn med ytterligere millioner, etter at selskapet i desember 2005 gikk inn i Start med 60 millioner kroner.Den gang svarte Dag Rasmussen slik på spørsmålet om «kan det bli aktuelt å bidra med mer penger senere?»- I utgangspunktet ikke. Nei, dette er et engangsbeløp. Skulle Start havne i sportslig og økonomisk trøbbel en gang i fremtiden, ser jeg det som mer aktuelt at eierposten vår reduseres enn at vi går inn med mer penger.I går kveld svarte Rasmussen slik på det samme spørsmålet - etter å ha tenkt seg lenge om:- Nå spør du vanskelig. Vi får se hva som skjer{hellip}Tekst: Frode Lindblomfrode.lindblom@fvn.no - 38 11 32 25