- Brannmannskapet fikk prøvd seg litt

Fikk opp pulsen i brannøvelse på Dalane.