• ALVORLIG: At permitteringsvarslene er trukket, er bra. At åtte-ti mann må gå over nyttår, er ikke bra, mener Terje Andre Hanssen (t.v.), leder for Fiskaa Verk Arbeiderforening. Direktør Johannes Tofte må bare si seg enig. Konjunkturomslaget har kommet brått. FOTO: Jon Danielsen

Ingen permitteringer, men...

Elkem Carbon må si opp åtte-ti ansatte på nyåret. Men det blir ingen permitteringer nå før jul.