• Som en kan se på kartet er det cirka halve Flekkerøy som har vært uten post mandag og tirsdag.

Halve Flekkerøy får ikke post

«Posten skal frem» er et kjent slagord. Men for tiden gjelder det ikke på Flekkerøy.