«Husbrann» var falsk alarm

Vitner så røyk fra huset og ringte brannvesenet.