• ORIENTERTE: Advokat Karoline Lund sitter i bostyret etter Terra-konkursen og orienterte Kvinesdal kommunestyre om hva som skjer videre i saken. Foto: Jarle R. Martinsen

Frikjenner Kvinesdal i Terra-saken