Legionellasmittet i svømmehall

En mann er blitt smittet av legionellabakterien i Stavanger. Tasta svømmehall er trolig er smittekilden.