• FOTO: Lars Hoen

Stadig flere langtidsledige i Agder

... men arbeidsledigheten i både Aust— og Vest-Agder holder seg stabil, viser tallene for april.