• Utbyggingen på Tømmerstø består for en stor del av lavblokker. FOTO: Trollvegg Arkitektstudio

266 boliger kan havne langt bak i køen

Et nytt boligfelt på Tømmerstø vil neppe komme øverst på kommunens prioriteringsliste.