• Tellef Inge Mørland og Arbeiderpartiet vil heller satse på flytende vindmøller i sjøen, enn å bygge mange vindkraftverk på land. Her sammen med Ingunn Foss (H) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF). FOTO: Arkiv

Arbeiderpartiet vil satse på flytende vindmøller til havs

Arbeiderpartiet er skeptiske til å bygge ut mange heiområder med vindmøller, og vil heller rette fokus mot vindmøller i sjøen.