• Harald Furre er ordfører for Høyre. Jan Oddvar Skisland håper å bli ordfører for Arbeiderpartiet. FOTO: Jacob Buchard

De frykter grønn velgerflukt

Med få dager igjen til valget, står vi igjen med de to mest sannsynlige ordførerkandidatene i vår valgintervjuserie. Vi har stilt Harald Furre (H) og Jan Oddvar Skisland (Ap) de samme spørsmålene.