• Håvard Heggland la første stemme i valgurnene på Rådhuset i Kristiansand. FOTO: Richard Nodeland

Her avgis første stemme på valgdagen

Tross påloggingsproblemer for enkelte av valgfunksjonærene, er alle stemmelokaler åpne i Kristiansand. Håvard Heggland fikk legge første stemme i valgurna på Rådhuset.