Arbeider var i toppen av en strømstolpe da den veltet

foto