• Jan Oddvar Skisland (Ap) ser ikke bort fra at det er ingen alternativer som får rent flertall i bystyret. Da er det den med flest stemmer som blir valgt. Her er han under valgvaken på Ernst mandag kveld. FOTO: Kjartan Bjelland

Har ikke gitt opp å bli ordfører

Ap har ikke gitt opp å sikre seg makta i Kristiansand. Jan Oddvar Skisland (Ap) kan bli ordfører selv om han ikke klarer å samle flertall.