• Her «endrer» Marit Tjugum og Maren Garmann Launes gatenavnet Ytre Sandgate til Ellen Gleditsch gate i Mandal. De ønsker oppmerksomhet rundt bruken av gatenavn som domineres av navn til historiske menn. FOTO: Jarle R. Martinsen

Krever flere kvinnenavn på gatene

Tirsdag kveld fikk en rekke gater og veier i Mandal «nytt» navn – et kvinnenavn. I Kristiansand skjer det samme onsdag kveld.