• Deler av skolegården ved Wilds Minne skole kan bli nærmiljøpark for store deler av nedre Lund når dette området skal bygges ut. Leder i elevrådet Casper Nordgård og nestleder Julie Tveiten Haugland reagerer på planene og har sendt brev til kommunen. FOTO: Kjetil Reite

Strid om kommunens planer for skolegården

Når nye boligområder bygges, er det klare krav til å etablere lekeplasser samtidig. Måten dette blir løst på, har utløst sinne i flere bydeler.