• Husnfos Næringspark AS. Fem års satsing har endt med 73 selskaper i parken og godt over 100 millioner i gjeld. Nå satser eierne nye millioner. FOTO: Wehus 3D Design

Hunsfos-eierne fyller på med fem millioner

Hunsfos Næringspark er fem år. Og eierne har gått inn med fem millioner i ny egenkapital for å løfte parken videre. Den er alt blitt en av landsdelens største med 73 selskaper.