VENNESLA: Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, trodde nesten ikke sine egne ører da han hørte hva formannskapet i Vennesla hadde vedtatt.

Vennesla-politikerne nekter å si ja til bompengeøkning på 50 prosent, før de får mer igjen for det. Det ligger utbygginger av gang og sykkelveier for rundt 110 millioner inne i Vennesla, men politikerne vil også ha 200 millioner til sykkelskulder på Sødal-siden.

— Det sier litt hvor konsentrert dette blir om Kristiansand sentrum når Venneslas kamp faktisk handler om å få en sykkelskulder mer i utkanten av byen. Sødalsiden er faktisk i Kristiansand.

Truer med å droppe Vennesla

— Dette var spesielt, men vi har ingen tid å miste. Én mulighet er at Vennesla ikke blir med på bymiljøavtalen. Det er fullt mulig, sier Furre.

Det han egentlig sier er at Vennesla da må tåle bompengeøkning på 50 prosent i Kristiansand, uten å få noe som helst igjen for det. Vil Vennesla melde seg helt ut, skal de få lov.

Høyre, Ap, Sp og KrF i Vennesla samlet seg på rådmannens kontor til "gruppemøte" under bompenge-saken. De kom ut igjen med forslaget om å si nei før de vet mer.

Songdalen kritiskMen nå truer også andre kommuner med å følge Venneslas eksempel. De åpner i det minste for det.

— Jeg hører fra Vennesla at de sier bymiljøavtalen handler om Kristiansand-regionen, ikke bare Kristiansand. Det er vi i Songdalen helt enige i. Alle nabokommunene må få gode prosjekter før vi går med på en avtale, sier Songdalen-ordfører Johnny Greibesland, uten å ville konkludere mer.

Les også:

Les også:

Lillesand kritisk

Ordfører Arne Thomassen i Lillesand sier dette:

— Avtalen handler om Kristiansand-regionen. Vi er veldig skeptiske til bomstasjoner rundt de mange Lillesand-arbeidsplassene i Sørlandsparken. Vi skal behandle saken. Om vil følger Vennesla, eller hva vi gjør, er for tidlig å si. Men vi sier ikke uten videre ja.

Bymiljøavtalen er lagt opp slik at alle kommunene i regionen nå skal si prinsipielt ja til å øke bompengene med 50 prosent i en høringsuttalelse. Til grunn ligger en foreløpig liste over utbyggingsprosjekter, en såkalt portefølje.

Deretter skal Kristiansand bystyre og Vest-Agder fylkesting vedta ordningen.

Deretter igjen skal staten og lokale myndigheter forhandle om hvilke prosjekter som endelig skal inn i avtalen og om den endelige økonomien. Så blir det endelig fattet vedtak.

Dette går ikke Vennesla med på, særlig siden sykkelskulder på Sødalsiden (Torridalsveien) ikke er med.

— Vi kan ikke si ja i prinsippet til noe vi ikke vet hva er. Vi kan ikke ta belastningen med å øke bompengene hvis vi ikke får noe igjen for det. Jeg er ikke mot denne avtalen, men jeg er mot ikke å vite hva vi får, sa varaordfører Berit Kittelsen (Ap) da formannskapet i Vennesla behandlet saken tirsdag formiddag.

Torhild Bransdal er nestleder i styringsgruppen for bymiljøavtale og har der gått inn for prinsippavtalen. Som ordfører ville hun ikke gjøre det.

— Nå har jeg rollen i Vennesla, og nå kan jeg ta de diskusjonene jeg har tapt i styringsgruppen, sa hun.

Eivind Drivenes (Sp) mener venndølene må få mulighet til å gjennomføre det grønne skiftet, ikke bare betale for det. Da mener han penger må tas fra broer i Kristiansand til sykkelskulder på Sødalssiden. Til høyre Jens Røed og Alexander Etsy Jensen.

Kritiserte broene i byenSps Eivind Drivenes sa:

— Vi er for bymiljøavtale. Men vi får ikke grønt skifte i Vennesla hvis utbyggingene bare kommer i Kristiansand. Skal venndølene parkere bilen, må de ha valgmulighet. Da må sykkelskulderen inn. Det er bare å ta penger fra alle broene som planlegges over Otra i Kristiansand.

Drivenes nevnte den nye Eg-broa og minst to nye sykkelbroer. Han la til:

— Det sier litt hvor konsentrert dette blir om Kristiansand sentrum når Venneslas kamp faktisk handler om å få en sykkelskulder mer i utkanten av byen. Sødalsiden er faktisk i Kristiansand.

Omkvedet i Vennesla formannskap er at venndølene i alle år har vært solidariske i regionen. De har betalt bompenger på Grim og Sødal til veier de ikke kjører på.

— Jeg skulle gjerne visst hvor mye av bompengene venndøler egentlig betaler. Det er ikke liten andel vi står for. Da må vi få mer igjen for det, sa Høyres Jens Røed.

Frps Alexander Etsy Jensen mener flertallet gambler fordi konsekvensen kan bli at Vennesla taper alt. Han og Frp vil beholde dagens bompengeordning og bygge så mye som mulig for de pengene.

Ja en dag, nei en annen dag

Torhild Bransdal sa først ja til å øke bompengene 50 prosent. Da var hun i byen. Hjemme i Vennesla sa hun nei.

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre, kaller det paradoksalt at Bransdal nå plutselig ikke vil si ja til bompengeøkning.

Bransdal er nestleder i styringsgruppen for bymiljøavtalen. I møtene der har hun gått inn for å øke bompengene, uten å ha fått på plass sykkelskulderen på Torridalsveien.

Aps Mette Gundersen har lovet å jobbe for sykkelskulderen. Hun lurer på om Bransdal sov på møtene i bymiljøpakke-gruppa, og hun er undrende til Vennesla-ordførerens framgangsmåte.

Bransdal var forberedt på kritikk og sa dette i formannskapet:

— Diskusjonene har gått tøft i styringsgruppen, og jeg har ikke vunnet. Nå er hatten min ordfører i Vennesla. Her forbeholder jeg meg retten til å kjempe for Venneslas interesser så godt jeg kan.

Bransdal avviser at Vennesla nå er vanskelig og vrang.

— Nei, vi står for samarbeid i regionen. Vi ønsker også bymiljøpakken. Men vi vil ikke bare godta. Forrige gang hoppet bare Kristiansand elegant over Venneslas ønsker. Våre innbyggere må få mer igjen for bompengene.