KRISTIANSAND: — I den pressede økonomiske situasjonen kommunen er i, er dette en interessant og aktuell finansieringsform, sier Ap-politikeren Toralv Fuglestveit, som er leder i det kommunale byggeutvalget.Utvalget har allerede drøftet saken, som også ble luftet på Ap's gruppemøte mandag kveld. Fuglestveit mener nye løsninger må vurderes hvis kommunen skal klare å takle de enorme utfordringene innen skolesektoren.- Investeringsbehovet er kolossalt, og skal vi få gjort noe med de gamle skolene, må kommunen se på muligheten for å leie i stedet for å eie de nye skolebyggene som er planlagt, sier Fuglestveit.Leasing-avtaler

Hans tanke er at banker eller finansieringsselskaper eier de nye skolebyggene, som så leies ut til kommunen.- I den leien kommunen betaler, ligger også en gitt form for avdrag. Når kommunen har betalt inn så mye at investeringene er dekket, kan overtakelse være et alternativ eller kommunen kan fortsette å leie til en lavere pris, sier Fuglestveit.Han ser flere fordeler ved en leasing-avtale på eiendom.- Leasing brukes blant annet på bil, som synker i verdi. Med eiendommer er det motsatt. De øker i verdi. Gjennom leasing slipper også kommunen å pådra seg mer lånegjeld, forklarer Fuglestveit.Han mener leasing-avtaler i første omgang bør være aktuelt for de nye skolene på Karuss og Fidje.- Her er det snakk om investeringer på til sammen 170 millioner kroner. Får vi til leasing-avtaler, kan disse pengene omdisponeres og brukes til å finansiere utbyggingen og ombyggingen av de gamle skolene i kommunen, sier Fuglestveit.Bergen-modell

Han viser til at Bergen kommune som den første kommunen i landet har inngått avtale om å leie skolebygg.- Jeg kjenner ikke detaljene i prosjektet i Bergen, men dette er noe vi må skaffe mer informasjon om. Vi er valgt til å ivareta innbyggernes interesser og få mest mulig ut av pengene, og da må vi se på andre løsninger enn de tradisjonelle, sier Toralv Fuglestveit.Prosjektadministrator Olav Ytre-Arne i Bergen kommune forteller at kommunen inngikk leieavtale da en ny ungdomsskole i Åsane ble tatt i bruk for to år siden.- Det er et privat firma som eier skolen, og det er snakk om en relativt lav investering. Vi har innhentet tilbud på enda en skole, men er kommet til at det i den saken ikke svarer seg og leie eller lease. Der vil kommunen investere selv, sier Olav Ytre-Arne.