GRIMSTAD: Ulykken fant sted søndag morgen i 07-tiden. Etter en natt med frost, skal veien ha vært svært glatt på ulykkesstedet.Det så ut til at bilen hadde holdt stor fart da sjåføren mistet kontrollen, og bilen skjente ut på et jorde. De fire personene, alle i 20-årene, ble kastet ut av bilen under dens ferd 40 meter ut på et jorde.De fire ungdommene kommer alle fra Grimstad-området.