KRISTIANSAND: — Mye tyder på at det i dag er mange udetonerte «brannbomber» rundt om i de tusen hjem. Vi ønsker at søkelyset skal rettes mot el-sikkerheten og er opptatt av det må bli bedre kontroll med elektriske installasjoner, sier Gunnar Slotta. Slotta representerer NELFO Sørlandet som er bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for ca. 80 El- og IT-bedrifter i Agderfylkene.- Mange branner oppstår som følge av feil i elektriske anlegg. Vi ser med positive øyne på at statsråd Victor D. Norman nå ønsker at det skal bli bedre kontroll av elektriske anlegg, og håper statsråden kommer med tiltak som får effekt for el-sikkerheten i landet, sier Slotta.Gunnar Slotta forteller om urovekkende mange henvendelser fra folk som har kjøpt elektrisk utstyr fra el-importører som bryter regelverket. De selger elektrisk utstyr uten å kontrollere det. De opplyser heller ikke om at det kreves autorisasjon for montasje og tilkopling.- Mange mennesker tror faktisk at de ikke har ansvar for sin egen elektriske installasjon. De vet heller ikke at det er ulovlig å gjøre arbeid på egen installasjon selv. De gjør endringer på anlegget - enten selv eller ved hjelp av andre ufaglærte. Slik vil den elektriske installasjonen etter hvert representere en stor risiko for alle som bor i boligen.- Kan du gi eksempler på hva slags utstyr det dreier seg om?- Varmekabler er eksempel på slikt utstyr. Også lavvolt halogen som monteres i himling eller vegg kan nevnes. En flisebutikk på Sørlandssenteret har annonsert selvbyggersett for varmekabel, til tross for at det er svært strenge regler som gjelder for et bad.Når ansatte i våre medlemsbedrifter blir kontaktet, er som oftest produktet støpt ned i gulvet eller montert inn i taket, uten at vi kan kontrollere det for feil og mangler. I nesten alle tilfeller mangler dokumentasjon på produktet fra selger.Gunnar Slotta poengterer at en elektrofagarbeider ikke har anledning til å sette spenning på et produkt som ikke er dokumentert. - Det som kan skje om vi ikke vil tilkople produktet, er at kunden finner en som tror han kan - eller han gjør det selv. Det representerer en stor sikkerhetsmessig risiko. Slotta etterlyser forsikringsselskapenes deltakelse og har håp om at kontroll av elektriske anlegg kanskje kunne knyttes opp mot forsikringen.