Mange branner skyldes feilmontert elektrisk utstyr