OSLO: — Men Arbeiderpartiet skal ikke være et parti preget av strid, av posisjonering, av soloutspill, sa den nye lederen og høstet kraftig applaus for det utsagnet. Og at de fleste nå er mer enn lei av personfokusert strid, ble mer enn understreket av landsmøtet under valgene.Stoltenberg understreket at Arbeiderpartiet skal være et parti der folk trygt kan si det de mener, uten å få en merkelapp på seg eller bli satt i en bestemt politisk bås.- Vi skal være et samlet parti, sa Stoltenberg, men han understreket også at fellesskap ikke kan vedtas på toppen og tres nedover organisasjonen.Landsmøtets reaksjoner tyder på at lederen har god rykkdekning i organisasjonen for sine ytringer. Eller som lederen i Hordaland Arbeiderparti, Ranveig Frøiland, sier det: - Folk er drittlei hele debatten om hvem som skal være nestleder i Arbeiderpartiet. Vel røynet det nok på samholdet da landsmøtet henimot midnatt fredag kveld vedtok å gå tilbake til ordningen med en nestleder, men nå har man i det minste ryddet opp i kappløpet om den posisjonen. Hos mange - les: det som kalles Giskefløyen - sitter det nok igjen en god del bitterhet etter det som skjedde, men nå har i alle fall partiets høyeste myndighet bestemt hvordan ledelsen skal være sammensatt. Og ut fra stemmetallene på landsmøtet virker det som om man kom fram til en løsning som bør være godt forankret i partiet. Men uansett ble nestlederstriden aldri noen god sak for Arbeiderpartiet. Det gjenstår likevel å se hvor mye vondt blod som sitter igjen etter denne selvpiningen. Begge Agder-delegasjonene hørte forresten med blant mindretallet, de 114 som ville ha to nestledere. Grunnen til det kan være todelt: At man i det lengste ville være lojale mot valgkomiteen som hadde varslet et enstemmig forslag med to av hvert kjønn i ledelsen, og - for vestegdenes del - fordi man trodde det dermed var størst sjanse for å få Mette Gundersen inn i sentralstyret.I forkant av landsmøtet har kvinnebevegelsen stått hardt på for å få kjønnsbalanse i partiledelsen. I siste omgang gikk imidlertid kvinnebevegelsen og dens leder Karita Bekkemellem Orheim, og hennes hjemfylke Møre og Romsdal, inn for en nestleder. Det skyldes neppe annet enn misnøye med at valgkomiteen gikk inn for Anniken Huitfeldt som nestleder. Hun betraktes som hjemmehørende i Giske-fløyen, av mange betraktet som et uroelement i partiet.For velgerne er det neppe noe stort problem om et parti med 20 prosents oppslutning på meningsmålingene har en eller to nestledere. Velgerne er opptatt av politikk og politiske resultater. I dag starter budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet i Stortinget. Her har Arbeiderpartiet en anledning til å markere seg ved å slå et slag for partiets kjernesaker - eksempelvis redusert arbeidsledighet. - Vi skal hver dag dette året kjempe mot økende ledighet og nedbygging av industrien og større forskjeller, sa Stoltenberg blant annet i sin landsmøtetale. For at dette skal bli mer enn talemåter, trenger han allierte. Rett nok rettet Stoltenberg i sin tale også tilsynelatende uforsonlige angrep mot regjeringen og Høyre, men det er mange - ikke minst i LO - som mener Ap bør bite i det sure eplet og av hensyn til industrien gå sammen med regjeringen om en budsjettavtale. Og Arbeiderpartiet er jo - som avtroppende leder understreket - et ansvarlig parti. Men et forlik avhenger slett ikke bare av Arbeiderpartiet.