• HELT PÅ JORDET: De er sterkt imot at nedsnødd matjord skal nedbygges her i Linnegrøvan: Peder Johan Pedersen (SV, t.v.), Jørund Try (Sp) og gårdbruker Bjørn Arild Stea fra Grønt Nettverk. FOTO: Vegard Damsgaard (arkivfoto)

Jordstrid i Søgne

Nye 35 mål matjord i Søgne er foreslått nedbygd.