• VIL HEVE KONTRAKT. Nettbuss Sør var et av selskapene som fikk sin kontrakt forlenget i fjor. Påtroppende fylkesordfører, Bjørgulv Sverdrup Lund (H), mener kontraktene må heves hvis det lar seg gjøre. Bildet er fra er fra da Nettbuss Sør startet opp i Kristiansand. FOTO: REIDAR KOLLSTAD FOTO: Reidar Kollstad

Kontrakter for en milliard uten anbud

I stedet for anbudsrunde, forlenget politikerne i Aust-Agder kontrakten til Nettbuss Sør og fire andre busselskaper. Brudd på konkurransereglene, mener ESA.