• FOTO: Torbjørn Wizøe

Nav vil frata mor pleiestøtte

Dykkere fant Stian livløs på fem meters dyp i armene til faren. Mens far druknet våknet Stian opp igjen med alvorlig hjerneskade. Nå vil Nav frata mor muligheten til å pleie ham hjemme.