To tatt på vannscooter

To vannscootere ble stoppet med kort mellomrom, først ved Ærøya, så ved Merdø.