Venter langt større deltakelse fra innvandrere

En serie meningsmålinger tatt opp etter 22. juli viser sterk framgang for Arbeiderpartiet, sterk tilbakegang for Høyre, men forbausende små negative utslag for Fremskrittspartiet.