• FOTO: Vegard Nekstad

Konteinere veltet i havna

Nesten 20 konteinere veltet i ettermiddag i konteinerhavna som følge av sterk vind.