• Slik er traseen tenkt for Grimstad. Ingen stasjon

– Må ikke bli kretsmesterskap i stasjonsplassering

Både Grimstad og Lyngdal er nøkterne til høyhastighetspassering.