• Et nytt administrasjonsbygg ble reist i brakkebyen Alonei Shilo i april. Denne ble oppført i mur, som en permanent bygning. Israelske myndigheter sendte umiddelbart rivningsvarsel. ARKIVFOTO FOTO: Kjartan Bjelland

Israel vil rive Karmels "rådhus"

I april innviet Karmel et slags rådhus i bosettingen Alonei Shilo. Nå har det kommet rivningsvarsel.